A d v e r t i s e m e n t With Us

သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္နွင့္ပတ္သက္ျပီး ကန့္သတ္ခ်က္မထားသင့္ဟု ဆုိ

ဦးကိုကို
အစိုးရအေနနဲ့ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ျပုရာမွာ ကန့္သတ္ခ်က္ေတြ မထားဘဲ နုိင္ငံသားအားလံုးကို တေျပးညီ ခြင့္ျပုသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ုဖ္ အၾကီးအကဲ ဦးကိုကို (စက္မႈ) က ေျပာပါတယ္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္တခ်ို့က သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပုမယ္ဆိုရင္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ဘယ္ေလာက္႐ွိမွ၊ ၀န္ထမ္းအင္အား ဘယ္ေလာက္႐ွိမွ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ဘယ္ေလာက္႐ွိမွ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပုသင့္တယ္ဆိုျပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို တင္ျပထားတဲ့အေပၚ ဦးကိုကို (စက္မႈ) က ခုလို တုံ့ျပန္ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးကိုကိုက ထုတ္ေ၀လိုတဲ့ နိုင္ငံသားတိုင္းကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပုသင့္ျပီး ေဈးကြက္စီးပြားေရး သေဘာအရ ျပိုင္ဆိုင္ရင္း သတင္းစာဖတ္ ပရိသတ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up