အာဆင္နယ္ တိုက္စစ္မႉး ဝဲလ္ဘက္ ဒဏ္ရာသက္သာ၍ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ | DVB