ပုဏၰားကၽြန္းတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံမ်ားၾကားရ၍ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ | DVB