--> ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ထရမ့္ အမည္တင္သြင္းသည့္ ဝီလ်ံဘားက ႏုိင္ငံေရးဖိအားမ်ားမွ ကာကြယ္မည္ဟု ေျပာ - DVB