ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တသိန္းခြဲ တန္ဖိုးရွိ အိုက္စ္မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ | DVB