တခါကစည္ကားခဲ့ေပမယ့္ ခုေတာ့ လူသူကင္းမဲ့ေနတဲ့ မအူပင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သဘၤာဆိပ္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB