မင္းေမာ္ကြန္း၊ ျမင့္ျမတ္၊ ေရႊမႈံရတီတို႔ ပါ၀င္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အခ်စ္ဒရာမာ႐ုပ္ရွင္- ထာ၀ရ ထက္ႏွစ္ဆ(နမူနာ) | DVB