တရားမွ်တမႈအတြက္ ေရာ့ခ္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ဒီဗြီဘီက တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္မည္ | DVB