မန္ယူနည္းျပအျဖစ္ ေဆာက္ဂိတ္ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု အက္ဖ္ေအ ယုံၾကည္ | DVB