မန္ယူေခၚယူမည့္ နည္းျပစာရင္းတြင္ စပါးအသင္းနည္းျပ ပိုခ်က္တီႏို ထိပ္ဆံုးကပါဝင္ | DVB