လကမာၻေပၚ တ႐ုတ္အာကာသယာဥ္ ဆင္းသက္ခဲ့သည့္႐ုပ္သံ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB