ပိုလန္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေရထိန္းနံရံကုိ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေရလိႈင္းႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ (႐ုပ္သံ) | DVB