ကေလးၿမိဳ႕ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းေနအိမ္ အင္ဗာတာအပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB