ရိကၡာသယ္ခြင့္ႏွင့္စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးေျပာ | DVB