အာဂ်င္တီးနားက ထူးျခားသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီး၊ ေလျပင္းအႏၱရာယ္ သတိေပး (႐ုပ္သံ) | DVB