ၿမိတ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၄၆၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB