စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ နည္းလာ | DVB