ရမ္ေဆးကို လက္လႊတ္ခဲ့ရမႈ အာဆင္နယ္အတြက္ မိုက္မဲမႈတခုဟု မာတင္ကီအြန္ ေဝဖန္ | DVB