မုိင္းတုံတြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့ တရားမ၀င္သစ္တင္ ကား ၂ စီး ဖမ္းမိ | DVB