ဘာလင္ျပတုိက္မွ ေပါင္ ၂၂၀ ရွိ ေရႊဒဂၤါးႀကီး ခုိးယူခဲ့မႈျဖင့္ လူ ၄ ဦးကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆး | DVB