မဏိပူျမစ္ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ေဆာင္မ်ားၾကား စြန္႔စားၿပီး ရာဘာေလွစီးသူ ၂ ဦး ေအာင္ျမင္ | DVB