အာေနာ္တုိဗစ္ကုိ တ႐ုတ္စူပါလိဂ္ကလပ္ ကမ္းလွမ္းမႈ ဝက္စ္ဟမ္းအသင္း ပယ္ခ် | DVB