ဘားအံေထာင္ေဖာက္ေျပးမႈ ေထာင္ပုိင္ႀကီးအပါအ၀င္ ၈ ဦး တရားရင္ဆိုင္ေနရ | DVB