ဦးကိုနီအမႈ ႐ံုးခ်ိန္း အႀကိမ္ ၁၀၀ ျပည့္၊ တရားခံျပသက္ေသ ၃ ဦးစစ္ေဆးရန္က်န္ေနေသး | DVB