ေျပတီဦး၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ မိုးေဟကိုတို႔ ပါ၀င္သည့္ အခ်စ္ဟာသ႐ုပ္ရွင္-လူပ်ိဳသိုးည (နမူနာ) | DVB