သမၼတ ထရမ့္ အေမရိကန္-မကၠဆီကို နယ္စပ္သုိ႔ သြားေရာက္ | DVB