ေအေအက အင္အားျဖင့္၀င္တိုက္ခဲ့ေပမယ့္ စခန္းမက်ေအာင္ခုခံႏိုင္ခဲ့ဟု ကထီးလွစခန္း ဒုရဲအုပ္ေျပာ | DVB