စတုဂတ္ေနာက္ခံလူ ပါဗက္ကို ဘုိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ၅ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခၚယူ | DVB