ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျပာ | DVB