ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ခံ သမိုင္း၊ အခ်စ္ဒရာမာ ႐ုပ္ရွင္ – Ashes in the Snow (႐ုပ္သံ) | DVB