ဆမြတ္ပရကန္တြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၀ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB