ေဟာက္စား႐ုပ္ရွင္ အထူးပြဲေရာက္ အိေခ်ာပို၏ ဂႏၱ၀င္ဆန္သည့္ အလွပံုရိပ္မ်ား(ဓာတ္ပံု) | DVB