ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးကိစၥ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပ | DVB