က်င္စန္းေက်ာ့လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ သခြားစိုက္ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB