တ႐ုတ္တြင္ အရွည္လ်ားဆံုး က်ည္ဆန္ရထား စတင္ေျပးဆြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB