ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားအခ်င္းအခ်င္း ဒီလိုမလုပ္သင့္ဘူး – ခထီးလွရဲကင္​းစခန္​း ဒဏ္ရာရ ရဲတပ္​သား | DVB