ခ်ီလီတြင္ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး | DVB