ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ မီးေလာင္၊ ေနအိမ္ ၇ လုံး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး | DVB