လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေရးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့႐ုိးရာေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB