လြတ္လပ္ေရးေန႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၄ ခုကို ေအေအ တၿပဳိင္နက္ ဝင္တိုက္ | DVB