ယီမင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ကားဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ခံရ၊ ၁၃ ဦး ေသဆုံး | DVB