တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB