မႏၱေလးတြင္ ၀ီစကီအရက္အတု ပုလင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ | DVB