႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ေလာကသားမ်ား၏ ဘဝအေၾကာင္း ေရးထားသည့္ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB