​ေခ်ာက္​​-လမ္းရြာ​ေရနံ​ေျမတြင္​ ယခင္​ႏွစ္ထက္​ ​ေရနံစည္​​ေပါင္​း ၇၀၀၀၀ ​ေက်ာ္​ ပုိထုတ္ႏုိင္ခဲ့ | DVB