မန္ယူတြင္ အားကစားဒါ႐ုိက္တာရာထူး ရယူလိုသည့္ ပီတာရွမုိက္ကယ္ | DVB