႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး၏အယူခံတင္သြင္းမႈ ၾကားနာစစ္ေဆး | DVB