အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဆူနာမီျဖစ္ပြား၍ လူ ၄၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ၆၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရ | DVB