အြန္လုိင္းမွခင္မင္သူအား ျဖားေယာင္းၿပီး သတ္ျဖတ္ပစၥည္းယူသူ မိန္းကေလးႏွင့္အေပါင္းပါမ်ားကုိ ဖမ္းမိ | DVB