ေတာင္ကုိရီးယား စကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာက ေရႊႏွင့္ေၾကး တံဆိပ္ ၂ ခု ဆြတ္ခူး | DVB